Fanboi Channel

Site Moderation 8

Last posted

Total of 69 posts

32 Nameless Fanboi Posted ID:+1iw8Ug9lt

>>31 แล้วคำว่า "แตะไม่ได้เลยนะ ลาบ" กับคำว่า "แตะไม่ได้เลยนะ อาหารพื้นบ้านที่แซ่บๆ" มันต่างกันยังไงครับ ในเมื่อความหมายต้องการสื่อถึงคำว่า "ลาบ" เหมือนกัน เพียงแต่ประโยคหลังไม่ได้พิมพ์คำว่า ลาบ ออกมาตรงๆ เท่านั้นเอง