Fanboi Channel

General Discussion 4

Last posted

Total of 943 posts

766 Nameless Moderator Posted ID:0

>>758 วงมีกี่คน ตอนนี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วยังไม่รู้เลยครับ อย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้า
เจ้าของเว็บฯ ชอบเพลงประมาณ Mili มากกว่า (โพสเพลงตัวอย่างไว้ใน >>208)

เร็วๆ นี้อีกวงที่ชอบก็ Alice Schach and the Magic Orchestra
ลองมาฟังกัน https://www.youtube.com/watch?v=NhYsFAJ2k3Y