Fanboi Channel

General Discussion 4

Last posted

Total of 1000 posts

728 Nameless Fanboi Posted ID:LMOw8WxMtf

แอบคิดว่าควรปิดห้องgg จริงๆนะ คือมันคือโม่งไง คนดีคนเลวคนปั่นคนสุมไฟมันเต็มไปหมดอะ ทุกอย่างมันก่อดราม่าง่ายมาก แล้วที่มาแจ้งนี่คือห้องggล้วนๆเลย ปิดทีนี่แอดมินสบายไปกว่าครึ่งเลยนะ
คือบริบทของวงก็รู้ๆกัน คนชอบก็มี เฮทเตอร์ก็มี เฮทเตอร์ปั่นไม่มีชื่อไม่มีหน้า รีไอพีปั่นใหม่ คนปกป้องก็ปกป้องจั้งงง อย่าปิดห้องggเลยนะครับงี้ ทำบอร์ดมีไอดีคุยกันไปเลย ส่งยืนยันตัวตนก่อนใช้ด้วย จะได้ไม่ต้องมาเครียดว่าไอ้นี่หมิ่นน้องต้องมาฟ้องทียาวงี้ หมิ่นจริงไม่จริงฟ้องกันเอง

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please request to start a new topic with moderator.