Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 12th quotes ครบโหล

Last posted

Total of 635 posts

547 Nameless Fanboi Posted ID:rmMHI+dNpr

22 พฤษภาคม 2557 วันรัฐประหารของคสช.
ผมถูกทหารควบคุมตัวไปค่ายทหารเป็นคนแรก ในฐานะคนรับผิดชอบการออกอากาศของ THAIPBS ที่รายงานสดข่าววันทำรัฐประหารผ่านออนไลน์ ขัดคำสั่งคสช.

สี่ปีต่อมา ถูกทหารบีบให้ลาออกจาก
ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว PPTV เป็นรายแรก เพราะเสนอข่าววิจารณ์รัฐบาลเผด็จการ