Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 12th quotes ครบโหล

Last posted

Total of 141 posts

10 Nameless Fanboi Posted ID:PfYGRslXma

ตอนอยู่ปารีส ข่าวของคิงไทยเป็นที่รู้ถึงชาวฝรั่งเศสเหมือนกันว่าไม่อยู่ประเทศ
มีเมอซิเออร์คนนึงมาถามเราด้วยความเป็นห่วงว่า เป็นเพราะทหารยึดอำนาจ ปกครองด้วยระบบเผด็จการใช่มั้ย ราชวงศ์เลยต้องหนีออกมาอยู่ยุโรป คงจะลำบากมากที่ต้องลี้ภัยทางการเมือง

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​