Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยการเมืองมาคุยกันที่นี่ | V.23 | อีก 5 เดือน ก็ครบรอบ 23 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมาถึงทุกวันนี้

Last posted

Total of 1000 posts

479 Nameless Fanboi Posted ID:arsUUifMZc

>>477 ลองไปอ่านที่ชูวิทย์เขียน วิธีการทำเงินแบบฝ่ายค้าน เพราะตอนแรกกะทิก่อม็อบเพื่อเอาเงินมาทำทีวีเฉยๆ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.