Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยการเมืองมาคุยกันที่นี่ | V.23 | อีก 5 เดือน ก็ครบรอบ 23 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมาถึงทุกวันนี้

Last posted

Total of 1000 posts

478 Nameless Fanboi Posted ID:ZZRB6le0T9

เหลืองกับขนมหวานตีกันตั้งกะลุงอยากสืบทอดอำนาจแล้ว

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.