Fanboi Channel

โม่ง Feed ข่าว Ver.26

Last posted

Total of 227 posts

124 Nameless Fanboi Posted ID:FTA0zYGxYk

>>122 แบบเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้ใช่ไหมครับ ของจริงคือเอาตัวรอดรักษาอำนาจไว้เลยยกให้เขาฟรีๆ