Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยการเมืองมาคุยกันที่นี่ | V.21 | ผ่านมาแล้ว 21+1 ปี ที่เกิดเหตุการณ์ “กลุ่มงูเห่า“ ขึ้นในสภาฯ เป็นครั้งแรก ไหนว่ายอมรับความแตกต่างได้

Last posted

Total of 1000 posts

977 Nameless Fanboi Posted ID:HQCInZKK72

>>976 มึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า เวลามีคนถามว่าใครเป้นคนเริ่มห้ามแผงลอยขาย ใครจะนึกถึงอัศวินกันวะ เขานึกถึง คสช ก่อนเลย ไอ้เรื่องนอกเหนือจากนั้น มันแค่เรื่องต่อเนื่องเฉยๆ แถมมันเริ่มตั้งแต่สมัย หม่อมสุขุมพันธ์ แล้วด้วยนะ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.