Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยการเมืองมาคุยกันที่นี่ | V.21 | ผ่านมาแล้ว 21+1 ปี ที่เกิดเหตุการณ์ “กลุ่มงูเห่า“ ขึ้นในสภาฯ เป็นครั้งแรก ไหนว่ายอมรับความแตกต่างได้

Last posted

Total of 1000 posts

976 Nameless Fanboi Posted ID:yMDJ1uyUb.

>>973 อัศวิน (+สกลธี) ล้ำหน้า คสช. ไปแล้วจ้า ช่วงท้ายๆ ก่อนเลือกตั้ง 62 มหาดไทย (มีพี่ป๊อก พี่รองแห่ง 3 ป. เป็นเจ้ากระทรวง) ขอให้ กทม. ผ่อนผันให้ค้าขายไปก่อนระหว่างตั้งคณะทำงานพิเศษมาแก้ไข อัศวินตอบสั้นๆ "ไม่" คำเดียวจ้า แถมหลังเลือกตั้งแล้ว ขนาดลุงตู่เอานโยบายไปแถลงต่อสภาว่าจะรักษาสมดุลระหว่างเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดกับการมีระเบียบ กทม. ก็ค้านเลยจ้า

https://www.naewna.com/local/381576
https://www.naewna.com/politic/438916
https://www.naewna.com/local/439633
https://www.naewna.com/politic/433234

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.