Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยการเมืองมาคุยกันที่นี่ | V.18 | แต่งตั้ง แจกยศ สูญสิ้นทุกสิ่ง ไร้ซึ่งประชาชนในสมการ

Last posted

Total of 1000 posts

839 Nameless Fanboi Posted ID:8Njksq5BiZ

ถ้าฟองสบู่เวียดนามแตกจริง ความเป็นไปได้หนึ่งที่ไทยจะรอดคือทุนหนีจากเวียดนามมาลงไทย ข้อนี้เป็นไปได้ด้วยเหตุผลว่าภาคการเงินของไทยแกร่งพอจะค้ำค่าเงินไหวมั้ย

ตอนนี้ในประเทศนะไหว 150% แต่ถ้าเวียดนามล้มกูไม่แน่ใจว่าภาคการเงินไทยจะยันได้แค่ไหน รู้แค่ว่าดีกว่าเวียดนามแน่นอน และนั่นละคือปัญหา อะไรที่มั่นคงกว่าชาวบ้านมักมีเงินไหลเข้าเกินจำเป็น เหมือนอย่างตอนนี้ละ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.