Fanboi Channel

มาโพสในสิ่งที่ไม่กล้าเอาลงในเฟสจริงของตัวเองกัน [โพสที่ 5]

Last posted

Total of 920 posts

858 Nameless Fanboi Posted ID:jVBk6jTKZn

กูเริ่มชอบการระบาดของโควิดแล้วว่ะ ได้เห็นพวกที่มีอำนาจมีอาวุธ แต่ทำห่าอะไรไม่ได้นี่มันรู้สึกดีจริงๆ