Fanboi Channel

อยากตาย

Last posted

Total of 14 posts

11 Nameless Fanboi Posted ID:/6MTn9kksB

ไอเหี้ยกูต้องทําไงอยากตายโว้ยยวดยำกนกสกนกวกวกวกสารยยดสกวำย เบื่อพวกASIan THotที่แม่งทัาตัวเอ๋อๆแอ๊อบแบ๊วทั้งทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเลย ทั้งจีน ยุ่น เกาหี ไทย แม่งขยะสัส รําคาญพวกตกเหวหีพวหนี้ด้วย แม่งไร้รสนิยมจังโว้ยยยยยยยยนย แม่งทัาตัวปกติไม่ได้เหรอวะ กูไปเย้ดคนขาวคนดําและเอเชียนมะกันดีกว่า หีหอมกว่าอีพวกหีปลาร้า ควยๆๆๆ อยากฆ่าร้างเผ่าพันธุ์พวกเหี้ยนี่ ตายๆไปซักที มึงด้วยไอเหี้ย มึงอะแหละ 👊👊👊👊👊👊🖕 ควยมึงก็ตกเหวหีพวกนี้ชัวร์ๆ ตายซะไอส้าส หัวคัวย ประเทศควย ทวีปควย ชิงชองแชงๆๆๆๆๆๆ สาสๆๆๆาดมเวเวกวดทไวกยยวย ดมควยกาพงำบพวยสพ่องดนงำวกวงบบยยาทแ อยากตาย

Topic locked

Topic has been locked by moderator.

No more posts could be made at this time.