Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

751 Nameless Fanboi Posted ID:lk77ewwsLg

ยุทธศาสตร์ 20 ปีเนื้อหาไม่แย่ แต่ไม่มีประโยชน์ เขียนกว้างแบบนั้นเขียนทำไม เปรียบเทียบเหมือนเขียนว่า "คุณต้องเป็นคนดี ไม่ใช่คนดีคุณผิด"
ซึ่งกว้างชิบหาย รู้กันว่าความดีขึ้นอยู่กับใครจะตีความ
เจตนาที่แท้จึงไม่ใช่เนื้อหา แต่เป็นอำนาจของมัน ที่ขึ้นอยู่กับกรรมการที่แต่งตั้งโดย คสช มีสิทธิ์ตัดสินว่ารัฐบาลนั้นๆเป็นคนดีหรือไม่ และส่งเรื่องยุบสภาให้ สนช ที่แต่งตั้งโดย คสช อีกเหมือนกัน

แม่งให้อำนาจ คสช ไกลถึงขนาดสั่งติดคุกได้ด้วยการตีความ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.