Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

721 Nameless Fanboi Posted ID:8yqLfdFUZi

https://www.thairath.co.th/content/1483265
"อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของป้ายทุกขนาดจะต้องมีแค่ รูปถ่ายผู้สมัคร นโยบาย คำขวัญ ภาพผู้สมัคร หัวหน้าพรรค ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ ของพรรค และสมาชิกพรรคเท่านั้น บุคคลนอกที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคห้ามเกี่ยว ซึ่งฝ่าฝืนมีโทษทั้งแพ่ง-อาญา"

สรุปสมาชิกพรรคได้มั้ง

ส่วนไอ้ที่บอกเฉพาะ หัวหน้าพรรค , ผู้ถูกเสนอ นี่รู้สึกเป้นข่าวเก่าเมื่อปีก่อน

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.