Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

432 Nameless Fanboi Posted ID:l.xoZ9KAoS

พรรคหงายการ์ด “รู้เท่าไม่ถึงการณ์”

พรรคมึงจะมาเป็นตัวแทนประชาชนอ้างงี้ได้เหรอวะ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.