Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (คอกที่ 1 )

Last posted

Total of 1000 posts

999 Nameless Fanboi Posted ID:WlEpBSW20R

คืองี้ กกต. เนี่ย ใครส่งชื่อมาเรื่องนายก ถ้ามีหนังสือยินยอมของเจ้าตัว กกต. เขารับหมด แต่เขาต้องตรวจสอบอีกทีว่าคุณสมบัติครบไหม แล้วจะประกาศทีหลัง

คงต้องรอดูตั้งแต่วันจันทร์ ว่าจะจบยังไง

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.