Fanboi Channel

โม่งประวัติศาสตร์ [บันทึกฉบับที่ 2]

Last posted

Total of 676 posts

616 Nameless Fanboi Posted ID:/bjtXqP5h5

>>614 คนจีนก็อพยพไปเกาไปยุ่นเป็นช่วงๆ นะ ถ้าเป็นช่วงชิลลาที่อ้างถึงน่าจะเป็นช่วงสิ้นสุด 3 ก๊กเกาหลีที่ชนขั้นสูงแพ็คเจลี้ภัยไปเป็นชนชั้นสูงที่ญี่ปุ่น พวกนี้เป็นญาติกับญี่ปุ่นมานาน เชื้อสายจักรพรรดิญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็มีเชื้อสายเกาหลี

วัฒนธรรมเกาหลีไหลไปญี่ปุ่นหลายอย่างนะ กูจำไม่ได้ว่ามีไรมั่ง แต่เครื่องเคลือบซัตซึมะที่ถือเป็นเครื่องเคลือบชั้นสูงในยุคเอโดะก็รับมาจากเกาหลี พูดตรงๆ คือทำสงครามแล้วชิงคนมาได้นะ