Fanboi Channel

โม่งประวัติศาสตร์ [บันทึกฉบับที่ 2]

Last posted

Total of 469 posts

328 Nameless Fanboi Posted ID:oNIF8ozavK

>>326 คอมมี่มันแค่ตัวจุดระเบิดความอัดอั้นของประชาชนที่มีต่อซาร์โว้ย มันไม่ใช่สาเหตุหลักๆ มึงลองเทียบเหตุการณ์ที่ใกล้มาหน่อยแบบชาร์กับโคมัยนี่ของอิหร่านดิ