Fanboi Channel

โม่งประวัติศาสตร์ [บันทึกฉบับที่ 2]

Last posted

Total of 469 posts

326 Nameless Fanboi Posted ID:xYvwfhGNVC

กูเห็นคนที่เป็นคริสต์ออโธดอกซ์หลายๆคนชอบพูดว่าคอมมี่เหี้ย เพราะเข้ามายึดอำนาจซาร์แล้วทำลายวัฒนธรรมกับศาสนาของรัสเซีย
เรื่องเกลียดที่คอมมี่ทำลายวัฒนธรรมกับศาสนานี่เข้าใจได้นะ แต่กูรู้สึกว่ามันทะแม่งมากที่พวกนี้จะมายกย่องซาร์นิโคลัสกัน
ในความรู้สึกกูคือจักรวรรดิรัสเซียล่มก็เพราะซาร์พาประเทศเข้าสู่สงคราม จนเกิดปัญหาข้าวยากหมากแพง คนตายเป็นเบือ
ถ้าปัญหาพวกนี้ไม่มีแต่แรกคอมมี่ก็ไม่ได้รับแรงสนับสนุนมากขนาดนี้หรอก
แถมมายกย่องเป็นนักบุญแล้วคนที่เป็นออโธดอกซ์ก็ออกมาอวยกันว่านี่คือผู้สละชีวิตเพื่อศาสนา กูก็แบบหรอวะ...