Fanboi Channel

โม่งอยากฝัน

Last posted

Total of 527 posts

523 Nameless Fanboi Posted ID:1IiTtxaTXl

>>522 ผีอำมันแค่ขยับตัวไม่ได้ปะแต่ก็นับรวมว่าครึ่งหลับครึ่งตื่น แต่มึงเป็นแบบใจสั่นด้วยกูก็อยากรู้มันเรียกว่าอะไร กูก็เป็นแม่งมันแบบล็อกภาพไว้แล้วแบบแม่งสั่นไปหมดเหมือนหัวใจจะวาย แต่มันก็อยู่ช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกัน กูกลัวหัวใจวายจริงๆวะ