Fanboi Channel

Attack on ปีเตอร์ : กูจะฆ่ากะจั๊วะให้สิ้นซากกกกกกกกกกกกกกก!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Last posted

Total of 109 posts

107 Nameless Fanboi Posted ID:u8vb9RJCyA

>>106 กูใช้วิธีทุกครั้งก็ได้ผลทุกครั้งนะ

คืองี้แมลงสาบมันมีน้ำมันตามข้อต่อที่ใช้หายใจ เพราะฉะนั้นเวลาตกน้ำมันเลยไม่ตาย แต่ถ้าโดนสารที่มีคุณสมบัติละลายไขมัน อย่างน้ำสบู่ หรือน้ำยาล้างจาน ไขมันตามข้อต่อจะหลุดออกแล้วฟองอากาศจะไปอุดช่องทางการหายใจของมัน

ที่ไม่ได้ผลอาจเป็นเพราะมึงผสมสบู่จางเกินไปรึเปล่า