Fanboi Channel

Attack on ปีเตอร์ : กูจะฆ่ากะจั๊วะให้สิ้นซากกกกกกกกกกกกกกก!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Last posted

Total of 109 posts

105 Nameless Fanboi Posted ID:U08Qdxfgsw

ถ้าเจอในห้องน้ำ กูเอาสบู่จุ่มน้ำ ตีฟอง แล้วราด

แม่งดิ้นพร่าดๆๆๆๆๆยิ่งกว่าโดนไบก้อน