Fanboi Channel

มาแชร์ประสบการณ์เจอคนเบียว ขี้แพ้ หรือน่าสมเพชกัน

Last posted

Total of 18 posts

11 Nameless Fanboi Posted ID:ixuaXqYnYY

>>10 ขี้ตีนหน้าโง่ไปตอบมู้ล่างๆก่อน เมื่อเช้ามาเห่าอะไรเรื่องรุ้งคุกอะไรก็ไม่รู้คนเขาอ่านไม่เข้าใจกัน ถถถ