Fanboi Channel

โม่งหาวิธีเห็นแก่ตัว เอาเปรียบสังคม ไม่เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ลัทธิโลกมืด ซาตาน

Last posted

Total of 232 posts

226 Nameless Fanboi Posted ID:EFzhZwn7fj

เนชั่นมันพูดถึงพวกมินเนี่ยนคลั่งที่รามคำแหงยังไงวะ ต้องแก้ตัวยังไง กุนึกไม่ออกจริงๆ

หรืออ้างว่าแบบ ซาบซึ้ง เห็นนักศึกษาจาบจ้วงจนทนไม่ได้