Fanboi Channel

รวมความมโนของ หลิ่มสวะขี้ตีน

Last posted

Total of 79 posts

50 Nameless Fanboi Posted ID:VRZKnS/TbU

พอดีเป็นคนเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าน่ะ ขอโทษด้วยนะ ถถถถ

51 Nameless Fanboi Posted ID:REqPIMShhx

>>48 >>50 ในนั้นกูไปเถียงทั้งนั้นแหละ555 ด่ายังไงให้ดูโง่เองอีกแล้ว

ว่าแต่มึงยังไม่เลิกงานอีกเหรอจ๊ะ 6โมงแล้ว ไหนบอกเลิกงานแล้วจะบอกลาโม่งไง ท่าทางจะงานทิพย์แล้วมั้ง