Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยการเมืองมาคุยกันที่นี่ | V.66 | พม่าไม่กล้าจับปืนลุกขึ้นสู้กับทหาร กลุ่มชาติพันธุ์เก่งแต่ปาก กองทัพไทยระยำเหมือนเดิม

Last posted

Total of 1000 posts

998 Nameless Fanboi Posted ID:rXQue6MyIT

>>989 มึงสิดูยังไงให้เสื้อแดงเยอะ มาถึงห้าสิบป่าวเหอะ นักข่าวตีวงล้อมยังเยอะกว่าเห็นๆ ระดับนี้ตอนม็อบราษชุมนุมเขียนถนนยังเยอะกว่าอีก

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.