Fanboi Channel

โม่งขี้สงสัย ถามใครก็โดนด่าเลยใส่โม่งมาถามดีกว่า โดนด่าก็ไม่เจ็บ คำถามที่ 13

Last posted

Total of 532 posts

406 Nameless Fanboi Posted ID:QMUt8.79ye

>>405 กรณีเมกา ตอนนี้มันก็พิมพ์เงินร่วม 70% ของที่หมุนเวียนในตลาดออกมาตั้งแต่ช่วงโควิด ถ้ามึงพิมพ์ออกมาระดับนั้นไม่ได้ มึงจะทำอะไรได้

ต่อเนื่องกับข้อแรก ถ้ามึงจะจ้องเล่นงานประเทศใหญ่ๆ หรือแค่ระดับกลางๆ อย่างไทย มึงจะแพร่กระจายเงินยังไงให้เศรษฐกิจพัง คือมันใหญ่เกินไปนะ แล้วมึงก็กระจายเงินขนาดนั้นให้คนไม่รู้ตัวไม่ได้ด้วย

ข้อนี้สำคัญสุด การเงินทึกวันนี้ขึ้นกับธนาคาร ในระดับชาวบ้าน มึงควักเงินสดล้านนึงยังยากเลย ดังนั้นระบบการเงินของรัฐจึงมีธนาคารเป็นเสาหลัก ต่อให้มึงพิมพ์เงินมาแค่ไหน ก็เข้าระบบธนาคารไม่ได้อยู่ดี ยิ่งยุคต่อไปจะเข้าสู่ CBDC แล้ว เงินกระดาษที่มีหรือไม่มีก็ได้ ต่อให้พิมพ์มาจนล้นโลกก็ไร้ค่าวะ