Fanboi Channel

มาโพสในสิ่งที่ไม่กล้าเอาลงในเฟสจริงของตัวเองกัน [โพสที่ 7]

Last posted

Total of 604 posts

573 Nameless Fanboi Posted ID:8dfWPjb.YS

>>566 นางหลอกคนเรื่องตากล้องNได้เป็นฝูงเลยทีเดียว แต่ไม่น่าเชื่อว่านางจะให้วิธีโง่ๆแบบนี้เพื่อกลบกระแสดราม่าของตัวเอง นับว่าโง่ใช้เลยทีเดียว พอมีคนจับได้ก็ทำหน้าไม่รู้เรื่องอะไร ใครก็ได้ไปเตือนความจำนางหน่อย