Fanboi Channel

มาโพสในสิ่งที่ไม่กล้าเอาลงในเฟสจริงของตัวเองกัน [โพสที่ 7]

Last posted

Total of 403 posts

381 Nameless Fanboi Posted ID:/DHUMtnId3

>>378 อย่าเอา sub sahara มาเทียบ แอฟริกาเหนือ
ข้างใต้เนี่ยแม่งอุก้า อุก้า จนถึงเกือบปัจจุบัน