Fanboi Channel

มาโพสในสิ่งที่ไม่กล้าเอาลงในเฟสจริงของตัวเองกัน [โพสที่ 7]

Last posted

Total of 226 posts

193 Nameless Fanboi Posted ID:khOKvW4Lwn

>>192 เป้าหมายมันได้ทำมาขาย แต่มันดันมีคนเอาไปทำขายทีหลัง จริงๆ มันก็ช่วยบอกอุปนิสัยได้ "ระดับนึง" ที่นักจิตวิทยาเขาไม่ชอบเพราะมันมีบททดสอบอันอื่นที่อธิบายได้ดีกว่า เรียกว่า Big 5 อันนี้มีงานวิจัยชัด แบ่งอุปนิสัยคนได้จริง (ตามทฤษฏี) แต่จากที่อ่านดูมึงคงจะไม่ชอบอยู่ดีมั้ง