Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยการเมืองมาคุยกันที่นี่ | V.56 | ปีใหม่แล้ว ถึงเวลาระบอบใหม่รึยัง

Last posted

Total of 1000 posts

994 Nameless Fanboi Posted ID:rdJtRk0HsK

>>994 ไม่ได้ ภาษีกูโดนเอาไปทำส้วม

995 Nameless Fanboi Posted ID:rdJtRk0HsK

ชี้ผิดซะงั้น >>993 >>994 ภาษีกูโดนเอาไปทำส้วม ยังไงก็รับไม่ได้

996 Nameless Fanboi Posted ID:35l/+0ZSEQ

>>994
Vat7%
อย่ามาซุยกูขอ จ่ายให้มากกว่าเจ้าสัวธนินก่อน

997 Nameless Fanboi Posted ID:FFFFX.fEpU

>>996 vat มันเกี่ยวไรกับเรื่องคนเอาภาษีรัฐไปใช้ส่วนตัว ???

998 Nameless Fanboi Posted ID:35l/+0ZSEQ

>>997
เครื่องบินพระที่นั่ง...กับเครื่องบินส่วนพระองค์ คนล่ะเรื่องกันเลย

999 Nameless Fanboi Posted ID:FFFFX.fEpU

หลิ่มมักจะบอกคนเราจ่ายภาษีน้อยเลยทำสวัสดิการประชาชนไม่ได้ แต่ไม่ยักสงสัยว่าเราเอาตังตรงไหนไปสวัสดิการคนกลุ่มน้อยปีละหลายหมื่นล้าน...

1000 Nameless Fanboi Posted ID:FFFFX.fEpU

>>998 แล้วใครนั่ง

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.