Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 16th quotes

Last posted

Total of 1000 posts

994 Nameless Fanboi Posted ID:ttX9RDZz72

(ต่อจาก >>993 )

ในทางเดียวกัน ทางกรีกก็เกิดปรัชญาทั้งสำหนักหลักคลาสสิค อย่างพวกสำนัก โสเกรติส เพลโต อลิสโตเติล หรือสำนักอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งที่ถูกเรียกว่าพวกโซฟิส

หรือแม้แต่อินเดียเอง ก่อนที่จะเกิดศาสนาพุทธขึ้น ก็มีปรัชญาสำนักมากมายที่พยายามจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากโจทย์หลักที่แนวคิดแบบ พราหมได้วางรากฐานไว้

ปรัชญาของยุโรป และจีน มีการปะทะกันมากมาย

ในฟากของยุโรปเมื่ออเล็กซานเดอร์ ได้เชื่อมโลกยุโรปที่กระจัดกระจายเข้าหากัน ทำให้ตำนาน แนวคิดต่างๆ เกิดการปะทะกัน มีสถานที่ซึ่งเรียกว่า ยิมเนเซียม เป็นเหมือนโรงเรียนที่พบปะกัน เกิดการปะทะถ่ายเทของตำนาน

ฟากจีน เมื่อราชวงศ์ฮั่นปักหลักมั่นคง แนวคิดต่างๆถูกนำมาใช้งานปฏิบัติการจริง

แม้แต่แนวคิดพุทธเอง ในช่วง 500 ปีหลังพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว แท้จริงก็เป็นช่วงที่สำคัญยิ่ง ที่เหล่าผู้สืบทอดยุคต้น จะมาถกเถียงกันว่าที่สุดแล้วคำสอนที่เที่ยงแท้จะเป็นอย่างไรกันแน่

ในจารีตของมหายาน ได้พูดถึงการถกเถียงตรงนี้ อย่างไรก็ตาม ชาวเถรวาท พยายามไม่ได้สอนนักเรียนในโรงเรียนทั่วไป ในเรื่องนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคำสอนของศาสนาพุทธไทยมาจาก 2500 ปีที่แล้ว ไม่ได้เจือปนผ่านการเลือกของสาวก

การพัฒนาในช่วงเวลาจึงไม่จำเป็น เป็นแค่สิ่งเจือปนทำให้ความจริงบิดเบือนไป ไม่น่าสนใจจะศึกษา

จากนั้น ความคิดทางศาสนาของชาวไทย ก็เหมือนใส่กล่องเมื่อ 2500 ปีไว้ แล้วกระโดดข้ามมาหาเราในทันที เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง

ถ้าเป็นยุโรปอย่างน้อย อย่างน้อยหลังจากนั้นเราจะได้เรียน ออกัสติน ยุคกลาง โทมัสอไควนัส นักคิดเรเนสซอง การปฏิรูปศาสนา การเกิดขึ้นของยุคแสงสว่างทางปัญญา

ถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์ เด็กชาวยุโรปจะพอนึกภาพวางได้ว่า นั่นอยู่ในสมัยไหน เมืองหน้าตาเป็นยังไง มีภาพยุคกรีก ภาพยุคโรมัน หรือยุคกลางตอนต้นเป็นไวกิ้งบุก ยุคกลางตอนปลายเป็นกษัตริย์อัศวินเจ้าหญิง หรือเรเนสซองเวนิสโรม ปฏิรูปศาสนา ยุคสำรวจตั้งอาณานิคม หรือยุคแสงสว่างทางปัญญาที่

แต่การศึกษาไทย ทำให้เรารู้สึกแค่คำว่า "โบราณ" แต่เราไม่รู้ว่า "โบราณ" นี้เมื่อไหร่ บางที 100 ปีก็โบราณแล้ว

เรามีชุดความคิดเกี่ยวกับ "คนไทยโบราณ" อยู่ชุดหนึ่ง และไม่ว่าเราจะพูดถึงคนไทยสมัยไหน มันก็จะออกมาจากภาพ "คนไทยโบราณ" นี้เสมอ คือผู้หญิงใส่ชุดไทย ผู้ชายหนวดเขี้ยวๆ เคร่งศาสนา ผู้ชายเป็นคนแข็งๆรักษาสัจจะ - ผมมักจะสงสัยว่า นั่นคือคนจริงๆ หรือสิ่งที่กิมเหลียง สร้างขึ้นมาในสมัยจอมพล ป.

ชาวไทยเชื่อว่าวิชาประวัติศาสตร์มีอยู่เพื่อสร้างความภูมิใจของชาติ

คนไทยพยายามควบคุมให้รู้ประวัติศาสตร์น้อย แต่ต้องรู้เฉพาะที่เขาอยากรู้ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้เกิดความภูมิใจ

ดังนั้นเราจึงไม่รู้ว่าชาวอยุธยาต้มเหล้ากันสูตรไหนบ้าง เราไม่รู้ว่าคนในสมัยก่อนกรุงแตกครั้งแรก กับก่อนกรุงแตกครั้งที่สอง มีความคิดอย่างไร เหมือนกันมั้ย เขาคิดยังไงกับระบบทาส เขานับถือศาสนาพุทธแบบที่เรานับถือหรือไม่ เขาได้อิทธิพลอะไรจากหงสาฯมาบ้างมั้ย พวกเขาอ่านวรรณกรรมอะไรหรือเปล่า ชอบดูละครเรื่องอะไรกัน มีรามเกียรดูกันหรือยัง

เราไม่รู้เลยว่าประวัติความคิดเรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไร และถูกทำให้ภูมิใจกันเหลือเกินกับสิ่งที่เราไม่รู้จักมันด้วยซ้ำ ว่ามันเป็นของจริงมั้ย หรือถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.