Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 16th quotes

Last posted

Total of 1000 posts

993 Nameless Fanboi Posted ID:ttX9RDZz72

ปัญหาของวิชาศาสนาเปรียบเทียบ และประวัติศาสตร์ทางความคิด ที่สอนในโรงเรียนไทย คือการสอนตัวเลข การเกิดของศาสนาแบบเป็นเลข แป๊ะๆ และสรุปคำสอน ให้เด็กท่องไปสอบ

ทำให้คนไทย (ที่อายุมากหน่อย) มีทัศนะเกี่ยวกับศาสนากับความคิดคนแบบแปลกๆ คือเชื่อว่า จู่ๆ เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง มีศาสดามาจุติ แล้วศาสนาต่างๆก็อุบัติขึ้นตรงนั้น โดยขาดความเข้าใจ สายธารของความคิด

คนไทยมีปัญหามาก ในเรื่องความเข้าใจภาพรวมความคิด และเหตุการณ์ต่างๆของโลก

คือมองไม่ออกว่า ยุคจิ๋นซึ ยุคกรีกคลาสสิค อเล็กซานเดรีย ยุคฮั่น ยุคโรมัน ยุคสามก๊ก ยุคราชวงศ์ถัง ยุคกลาง มองโกล เรเนสซองของยุคโรป มีการพัฒนาความคิดอะไรขึ้นบ้าง และเชื่อมโยงกันอย่างไร

แนวคิดทางปรัชญาของไทย มีแนวโน้มจะ มองเห็นะประวัติศาสตร์ ทุกอย่างคลุมเครือไปหมด

ปัญหาหนึ่งคือ เส้นแบ่งที่เหมือนจะบางแต่มีผลมาก ระหว่างตำราไทยที่เขียนด้วย พ.ศ. กับตำราสากลที่เขียนด้วย ค.ศ. - ซึ่งเราขี้เกียจคำนวน 543 ในหัว

เรามักจะงงๆ เมื่อนึกถึงประวัติศาสตร์ไทย ไม่รู้จะจัดวางมันตรงไหนในประวัติศาสตร์โลก และมีแนวโน้มจะคิดว่า มันเก่าเกินจริงเสมอ

ในการเรียนวิชาศาสนา และประวัติศาสตร์ความคิดของไทย เราไม่เคยได้เรียนการพัฒนาของความคิดตามเส้นทางของประวัติศาสตร์เลย

การสอนวิชาศาสนาพุทธแบบเถรวาทคือการโฟกัสทุกสิ่งไว้เมื่อ 2500 ปีก่อน ว่านั่นคือความจริงแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ได้มีอิทธิพลใดเจือปน

เพราะการท่องเลข พ.ศ. ทำใช้ชาวพุทธไทยมีความคิดประหลาดๆ คือศาสนาพุทธเกิดขึ้นก่อนศาสนาหลักอื่นๆของโลก ดังนั้นศาสนาอื่นๆ ก็น่าจะลอกการบ้านพุทธมา

ชาวไทยไม่ได้รู้ว่า ในช่วงเวลาเดียวกับพระพุทธเจ้านั้นสำหรับฟากศาสนา อับราฮัมมิก แบบยูดาห์ คริสต์ อิสลาม - เศรุบาเบลได้ฟื้นฟูพระวิหารที่สอง จนเกิดการรวบรวมจัดการสาระบบโทรา ชุดหนังสือผู้เผยวัจนะใหญ่ และวรรณกรรมขึ้นแล้ว

หมายความว่าจารีตของศาสนายูดา และตัวคัมภีร์ที่ชาวคริสต์เรียกว่า "พันธสัญญาเก่า" ได้เกิดขึ้นแล้วในยุคพุทธกาล (ซึ่งพัฒนามาอย่างเป็นระบบตั้งแต่อาณาจักรของดาวิด ช่วง 1000 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 400 ปี ก่อนพุทธกาล)

ยุคสมัยเดียวกับพุทธกาล ทางจีนได้พัฒนาปรัชญาหลักหลายสำนักขึ้นในช่วง รณรัฐ เพื่อมุ่งหาออกจากยุคสงครามกลางเมือง ได้เกิดสำนักเต๋าของเล่าจือ จารีตของข่งจือ ความรักของม่อจือ และสำนักนิตินิยมของหายเฟยจือ ขึ้น คู่กับสำนักเกษตรนิยม หยินหยาง ฯลฯ

(ต่อเม้นล่าง)

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.