Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 16th quotes

Last posted

Total of 303 posts

207 Nameless Fanboi Posted ID:SARJWmPmjh

สรุป RISE #Rethink ที่จดๆๆ ไว้ (แปะไว้ก่อน กำลังทยอยแก้คำผิดและเรียบเรียงนะคะๆ )
งาน Rethink คืออะไร??
>> เมื่อ RISE ชวนตัวจริงในวงการ Corporate Innovation มา Rethink กันสำหรับปี 2021 บอกเลยว่ามาจริงทุก Industries <<<

ขออนุญาต เก็บประเด็นจาก Audience-panelist Interactive discussion ซึ่ง Moderated by พี่จิน COO of RISE นั่นเอง! พร้อมกับแขกรับเชิญทั้ง 3 ท่าน พี่ธนา ARV, พี่ต้อง กวีวุฒิ SCB 10X และ พี่อาร์ท อภิรัตน์ SCG Digital Transformation

**คำถามแรก**
2020 ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง

พี่ต้อง บอกว่า " SCB 10X เรา เป็น speedboat เรือลำเล็ก สร้างง่าย เลี้ยวง่าย failure, fail fast องค์กรยุคใหม่ ต้อง allow failure

พี่อาร์ท บอกว่า "Survive, รอดตาย แบบลีนขึ้น แปลว่าผอมลง แข็งแรงขึ้น
Thrive, เหมือน chef ที่มาเข้าใจว่าจริงๆ เรามีแค่ครัวและอยู่ใกล้ตลาด ขายผ่าน delivery ก็รวยและรอด
Awaken ถูกทำให้ตื่นยอมรับความจริง บางอย่างมันก็เป็น แค่ Status Quo ได้เวลา Reframe เรื่องต่างๆ เช่น ตอนนี้ขอจ้างคน work from where you are Covid บังคับให้เปลี่ยน Perception จากคนอยู่บ้านดูทีวี ไม่ทำงาน แต่ปรากฎกับคนอยุคนี้ตรงข้าม การ WFH กลายเป็ณีองค์กรไม่มี cost หลายอย่าง คนกลับบ้าน มีเวบาครอบครัว ลดปัญหาสังคม all win ถือว่าเป็นยาแรง"

พี่ต้องเสริม
"โลกเปลี่ยน ลูกค้าเปลี่ยน เราไม่มีทางรู้ต้องทำ experimentation
ของใหม่ไม่มี process ดังนั้น ต้องเน้น conduct experiment"

พี่อาร์ทตอบ
"มนุษย์ก็คือ corporate คือ พวกเรา หรือมนุษย์
การจะ transformation ต้องเน้นที่ เรื่องคน เรื่อง mindset
ธุรกิจเข้าสู่ zero to 1 ต้องมี mindset เปลี่ยนไป
เปลี่ยนจากเดิม zero to n ทำซ้ำๆแบบเดิมไม่ได้
"เรามองหาคนคิดเหมือนเจ้าของกิจการมาตีโจทย์ใหม่
องค์กรอยู่ไม่ได้ถ้ายังทำแบบเดิม คนที่ทำเรื่องใหม่ๆ ได้ ต้องมี passion ต้องมีความสุข ต้องเชื่อว่าฉันเปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนโลกได้ มองเห็นในประกายตา"

"เราจะไม่ตกงาน แค่ออกจากงาน มันไม่ใช่ออกจากงานแล้วทำอะไรไม่ได้ แต่มันคือการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ การออกจากที่ทำงานแล้วมีความสุขขึ้น ไม่มีคนตกงานจริง มีแต่จะตกจากงานที่ไม่จำเป็นใช้มนุษย์ทำ งานที่ใช้มนุษย์ทำมันจะต้องมีคุณค่า
เรามองหา passion ที่จะลงมือทำ เพราะที่น่ากลัวสุดสำหรับยุคนี้ คือ หลายคนไม่สามารถถูกจ้างได้ (unemployable) ไม่ใช่ การตกงาน unemployment

"คนที่ขาด skill ที่คุณน่าจะรู้แต่ไม่ยอมรู้ จะทำให้คุณ unemployable"

**คำถามสอง**
Skills Top 3 ที่สำหรับสำคัญ Corporate Innovation
(Audience ตอบ Communication, Leading Change, Creating Innovation, Designing Business และ Leveraging Technology ตามลำดับ)

พี่ธนา ARV บอกว่า "Design Business หรือ Entrepreneurship ต้องมี และต้องสามารถ creating innovation นวัตกรรมต้องต้องลงมือทำ ต้อง hands-on ตามมาด้วย communication for effectiveness เพราะจะช่วยทำให้หเกิด teamwork และช่วยสร้าง partnership วิธีเติมสกิล เหล่านี้คือ ให้ลงมือทำจริง ผู้ใหญ่ก็สามารถช่วยพัฒนาน้องๆ ขึ้นมา โดยให้โอกาส คิด ออกแบบ ทำงาน เบลนด์โอกาสเหล่านี้เข้าไปในงาน"

พี่ต้อง บอกว่า "Creating innovation โดยการเข้าไปอยู่ใกล้ลูกค้า ต้องรู้จักทดลอง MVP มีทักษะ Prototype สร้างของออกไปเทสให้เร็วที่สุด อย่างที่ SCB 10X ต้องเร็วกว่าแบงค์ปกติ 5 เท่า และเราไม่ต้องสอนน้องเลย ให้เชื่อว่าน้องทำเป็นอยู่แล้ว เราเปิดโอกาสให้คนที่ใช้ได้ทำอย่างถูกต้อง พี่ๆ ต้องเข้าใจและให้น้องทำ"