Fanboi Channel

โม่งขี้สงสัย ถามใครก็โดนด่าเลยใส่โม่งมาถามดีกว่า โดนด่าก็ไม่เจ็บ คำถามที่ 12

Last posted

Total of 965 posts

955 Nameless Fanboi Posted ID:.A59vfTBi7

ขอถามหน่อยเวลาได้บ้านต่อจากพ่อแม่แบ่งพื้นที่ใช้กันยังไง บ้านที่อยู่เป็นทาวน์เฮ้าส์ขนาด2ห้องนอนแล้วในอนาคตก็ต้องมีครอบครัวกัน แต่กูกับน้องก็อยากอยู่ไม่อยากย้ายออกทั้งคู่