Fanboi Channel

โม่งขี้สงสัย ถามใครก็โดนด่าเลยใส่โม่งมาถามดีกว่า โดนด่าก็ไม่เจ็บ คำถามที่ 12

Last posted

Total of 851 posts

821 Nameless Fanboi Posted ID:KISnXGV/Wd

เลือดแลกเงินนี่มันผิดมานานแล้วนะ แต่ได้ยินจากผู้ใหญ่ว่าประมาณ20ปีก่อนแอบทำกันแบบโจ่งแจ้ง แอบทำกันแบบแพร่หลาย แต่รู้สึกเดี๋ยวนี้ไม่มีละ