Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยการเมืองมาคุยกันที่นี่ | V.32 | 24 มิ.ย. คณะร่านหลบไป ได้เวลา ยกย่องกบฏบวรเดชแล้ว

Last posted

Total of 679 posts

234 Nameless Fanboi Posted ID:5AVft9DnP/

ถ้าตามดูสื่อกระแสรองๆ หรือพวก youtuber พูดเรื่องนี้ กูว่าม็อบอาจทำให้กระแสตีกลับมาฝั่งทรัมป์ได้ง่ายๆ เลย เพราะรัฐ/เมืองที่ประท้วงหนักๆ เป็นของเดม แล้วสื่อหลักก็ทำตัวเหมือนเดิม คือเล่าด้านเดียวและลำเอียง อย่างคนไปฟังทรัมป์บอกเสี่ยงโคโรน่า แต่คนมาประท้วงบอกดีแล้ว ถึงเวลาอย่าแปลกใจเลยว่าทำใมคนถึงเลือกทรัมป์