Fanboi Channel

จงหยวน สำนักพิมพ์อันดับหนึ่งในใต้หล้า 3 สิโว้ย

Last posted

Total of 1000 posts

992 Nameless Fanboi Posted ID:RTm5DU5Gdr

>>988 ชื่อคงเอาความหมายจากชื่อนิยายเดิม 嫁纨绔 (แต่งกับลูกคนรวยไม่เอาถ่าน) ตอนหลังชื่อจีนเปลี่ยนเป็น 长风渡 (ผ่านพายุอันยาวนาน) จริงๆชื่อใหม่ให้ความรู้สึกว่าเหมาะกับนิยายเรื่องนี้มากกว่า อ่านแล้วชอบที่ นางเอกพระเอกผ่านสิ่งต่างๆมาด้วยกัน ด้วยความเข้าใจและไว้ใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากๆ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.