Fanboi Channel

ตำหนักหอสมุดจีน [ตำหนักที่ 76]

Last posted

Total of 860 posts

629 Nameless Fanboi Posted ID:Pl17k7PL17

อ่านอริร้ายจบละ บทหวานๆกว่าจะมาก็เล่ม 4 นู้นแล้ว 1-3 นี่ชิงไหวชิงพริบกันน่าดู ก็สนุกดีแต่จบห้วนๆไปหน่อย น่าจะมีต่ออีกนิด ว่าสถานการณ์แต่ละคนเป็นไง โดยรวมก็ใช้ได้ ชอบคาร์ทั้งพอ. นอ. นะ