Fanboi Channel

ตำหนักหอสมุดจีน [ตำหนักที่ 74]

Last posted

Total of 1000 posts

473 Nameless Fanboi Posted ID:9vR19D.Zqk

>>472 กูก็ชอบแนวลำบากมาด้วยกัน เจอสปอล์ปฐพีในเพจยามเช้าที่พระเอกแบกนางเอกวิ่งหนี สุดท้ายตัดสินใจสู้จนตัวตาย กูเลยกดซื้อ มันซึ้งแบบแน่นอยู่ในอกอะ / ลำนำราตรีอ่านแล้วก็ชอบ แต่เบื่อครอบครัวพระเอก จะอะไรนักหนาคนเขารักกันลำบากมาด้วยกัน ถ้าไม่มีนางเอกก็ไม่รู้พระเอกจะไปเป็นซากอยู่ที่ไหนแล้ว ฝ่ายธรรมะประสาอะไรไม่สำนึกบุญคุณเลย อคติกับนางเอกตลอด

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.