Fanboi Channel

ดินแดนแห่งกิมจิ [กิมจิถ้วยที่ 01]

Last posted

Total of 171 posts

168 Nameless Fanboi Posted ID:/5vczJZMU2

>>167 จริง เป็นพระรองไม่เท่าไหร่ แต่ทำไมชอบขยี้ว่ารักคนเดียวไปจนตายงี้ไรเงี่ย ทั้งๆ ที่บางเรื่องนางเอกก็ไมไ่ด้ดีจนต้องถวายหัวขนาดนั้น โลเลอีกต่างหาก พูดแล้วขึ้น 555