Fanboi Channel

จงหยวน สำนักพิมพ์อันดับหนึ่งในใต้หล้า 2

Last posted

Total of 531 posts

101 Nameless Fanboi Posted ID:jr+S0F7Dvv

สนพ.ปกติเค็าก็ไม่ทำอะนะ เอาตอนพิเศษเรื่องหนึ่ง ไปแถมให้กับอีกเรื่อง แถมเฉพาะรอบพรีด้วย
มึงไม่ใส่มาในท้ายเล่ม แต่เอาไปพิมพ์อย่างกับสมุดเย็บแม็กบางๆ แยกออกมาเรียกยอดขาย
ทุเรศ ถ้ามีสำนึกกับคนที่เคยซื้อนิยายตัวเองไป มันไม่ทำแบบนี้หรอก