Fanboi Channel

จงหยวน สำนักพิมพ์อันดับหนึ่งในใต้หล้า 2

Last posted

Total of 529 posts

100 Nameless Fanboi Posted ID:MSukJwTT.2

แต่คหสต ของกู กูขอด่าพฤติกรรมจงหยวนอ่ะ คือ ตอนพิเศษของนิยายเรื่องเดียวกัน มันไม่ควรมาทำแยกเล่มเหมือนเป็นของแถมเรียกบุญคุณกะนักอ่านอีกอ่ะ แต่มันควรอยู่ในเล่มให้คนอ่านทุกคนเท่าๆกันงัย แล้วแต่กูรับได้กับเล่มพิเศษของแถมที่เป็นเกริ่นนำหรืออะไรของนิยายเรื่องอื่นนะ