Fanboi Channel

รวมพลนักเขียน แชร์เทคนิคประสบการณ์และข่าวสาร [กระทู้ที่ 5]

Last posted

Total of 833 posts

811 Nameless Fanboi Posted ID:sJn4z4VveL

Ky เพื่อนโม่ง คือ กูกำลังจะเริ่มทำมือ อยากถามว่าปกติพวกมึงใช้บริการพิสูจน์อักษรร้านไหนกันอ่ะ เคยมีกรณีไฟล์หลุดจากพิสูจน์อักษรมั้ย