Fanboi Channel

รวมพลนักเขียน แชร์เทคนิคประสบการณ์และข่าวสาร [กระทู้ที่ 5]

Last posted

Total of 682 posts

651 Nameless Fanboi Posted ID:NmD++rWpPM

กูชอบให้บอกนะว่า BE หรือ HE กูไม่ถือว่าสปอย แต่ถ้าเจาะรายละเอียดนั่นคือใช่