Fanboi Channel

ตู้นิยายไทย (หมายเลข 6)

Last posted

Total of 699 posts

694 Nameless Fanboi Posted ID:eW1Um4Uim.

ทำไมนิยายไทยที่เขียนถึงแถบทะเลทราย มิดอีสต์ต้องโฉดๆ วะ ติดภาพจำชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงคือพลเมืองชั้นสองเหรอ ถึงสภาพสังคมส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นงี้จริงก็เถอะ แต่ผู้ชายมาดธรรมดา อบอุ่น น่ารักๆ ก็มีนะ