Fanboi Channel

ตำหนักนิยายจีนเซินเจิ้น (ตำหนักที่ 7) อัญเชิญสู่หอจอมยุทธ์ พวกมึงใจเย็นอย่าได้ประลองยุทธ์เลย มาสับนิยายกันเถอะสหายโม่ง

Last posted

Total of 690 posts

377 Nameless Fanboi Posted ID:68YmB3ggXY

>>376 ปกติแล้วในแต่ละกองทัพ ตำแหน่งแม่ทัพ ใหญ่ที่สุด รองลงมาก็รองแม่ทัพ

ทีนี้กองทัพทั้งประเทศไม่ได้มีแค่กองเดียว แต่มีหลายๆกองทัพเพื่อสะดวกต่อการบังคับบัญชา เอาง่ายๆก็แบ่งเป็นส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค

ส่วนกลางก็อยู่แต่ละมณฑลหรือเมือง เน้นการดูแลพื้นที่ตนเอง ส่วนอิพวกชายแดนก็จะเสี่ยงหน่อยเพราะต้องรบกับพวกนอกด่าน นอกด่านหลักๆก็มีประจิม (ตะวันตกหรือซีอวี้) พวกนี้ใฝว้กับพวกเติร์ก พวกทะเลทรายที่เลยตุนหวงไป (ไอ้ทะเลสาปจันทร์เสี้ยวดังๆนั่นแหละ) ส่วนอุดร ก็เหนือ คือพวกซยงหนู มองโกล แมนจู

แม่ทัพประจิมคือดูแลฝั่งตะวันตกทั้งหมด มีอิเมืองเล็กเมืองน้อยชายแดนขึ้นตรง ฝั่งอุดรก็คือกัน ดูแลฝั่งเหนือทั้งหมด พวกนี้ถือเป็นแม่ทัพใหญ่ รองลงมาก็รองแม่ทัพใหญ่และพวกแม่ทัพประจำเมืองเล็กๆทั้งหลายแถบชายแดน

แต่ละเมืองก็มีแม่ทัพ นายกองขุนพล หัวหมู่อะไรเรียงลงไปก็ว่าไป

ทางส่วนกลางก็แบ่งเป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองหลวงกับเมืองหลวง

ในส่วนเมืองหลวงก็จะมีกองทัพดูแลเมืองหลวงเองต่างหาก ไอ้ที่ชื่อกองทัพพิทักษ์เมืองหลวงอะไรนั่นแหละ พวกนี้ก็คล้ายๆตำรวจ ดูแลความสงบในเขตเมืองหลวงทั้งหมด แล้วก็มีทหารรักษาพระองค์ที่อยู่ในวังอีกส่วน บางยุคก็แยกเอกเทศ บางยุคก็รวมกับเมืองหลวงมั้ง อั้นนี้ไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ๆคือแต่ละกองทัพก็มีแม่ทัพเป็นหัวหน้าใหญ่นั่นแหละ