Fanboi Channel

[J.K. Rowling] แฮร์รี่จะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป ❤❤❤

Last posted

Total of 277 posts

269 Nameless Fanboi Posted ID:tGoR+DrOhF

>>268 แล้วทำไมกะเทยจะเป็นฆาตกรไม่ได้ล่ะ ไม่ว่าจะผู้ชาย ผู้หญิง กะเทย ทอม ฯ ก็เป็นฆาตกรได้ทั้งนั้น