Fanboi Channel

มหกรรมงานหนังสือแห่งบอร์ดโม่ง ครั้งที่ 17

Last posted

Total of 251 posts

173 Nameless Fanboi Posted ID:aI10vsEHq2

>>171 ปกติเขาห้ามถ่ายเนื้อหาหนังสือด้านใน ไม่งั้นขายไม่ออก คนเข้าร้านคงถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนจบ น่าจะผิดกฏหมายด้วยแหละ
แต่กูถ่ายแค่ปกที่เขาวางเรียงๆ กันไง พี่พนักงานเห็นคงคิดว่ากูกำลังจะถ่ายข้างในด้วย เลยรีบมาห้าม